Af hensyn til ro, orden og sikkerhed er der fastsat følgende regler til overholdelse på pladsen:

Ingen udskænkning af alkohol til unge under 18 år.

Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe alkohol til unge under 18 år.

Unge under 15 år har kun adgang ifølge med voksen.

Der forlanges billede ID ved indgangen (pas eller kørekort eller kopi af).

Forsøg på snyd med falsk ID medfører bortvisning og der ydes ikke refusion af billet.

Barkort fra tidligere arrangementer kan ikke anvendes. Gyldighed fremgår af kortet.

Forsøg på snyd, herunder kopiering eller ændring af billetter og barkort, vil medføre bortvisning og politianmeldelse (dokumentfalsk og bedrageri jvf. straffelovens §171 og §279).

Ingen former for spidse/skarpe genstande våben, knive, eller lignende er tilladt.

Brug af paraplyer i publikumsområdet foran scenen under koncerterne er ikke tilladt. Man må ikke medbringe paraplyer med spids.

Barne- og klapvogne, polstrede stole, campingstole, sammenklappelige stole, sofaer, Parasoller, pavilloner, telte, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. samt Cykler, knallerter, biler og motorcykler må ikke medbringes og man må ikke medbringe dyr.

Cykler, Barnevogne, klapvogne må ikke parkeres ved indgangen men skal parkers som vist på oversigtskortet ved Cykel P.

Vi forbeholder os ret til at visitere publikum ved indgangen og til at afvise personer, som medbringer ikke ønskede artikler. Det gælder også for personer, som optræder truende eller aggressivt, eller som er tydeligt berusede. Der ydes ikke refusion af billet.

Mad og drikkevarer må ikke medbringes.

Der er et bredt udvalg af madvarer på pladsen, glutenfri, vegetar mv, men har du særlige allergier og/eller sygdomme der medfører særlige kosthensyn som ikke kan opfyldes af madleverandører på pladsen, kan særaftaler indgås. Kontakt os i god tid og senest 14 dage før på kontakt@hederytmer.dk for at få en sær-tilladelse.

Alle gæster skal følge de af personalet anviste retningslinjer. Personer der ikke efterkommer dette bortvises fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet.

Professionelt kameraudstyr må ikke medbringes.

Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet.

Crowdsurfing, moshing, stagediving er strengt forbudt.

Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, fyrværkeri og lign. er STRENGT FORBUDT.

Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller anden ”ens beklædning”.

Personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er ikke velkomne på pladsen og vil blive afvist ved indgangen.

Vores konferencier vil løbende informere publikum om pladsens indretning, herunder hvor der forefindes nødudgange, brandslukningsmateriel og samaritter-vagt.

Publikum kan få svar på eventuelle spørgsmål på pladsen ved Information/Cashpoint (se oversigtskort).